Elena fysioteam teambild

Fysioterapeuter med specialkompetens

Välkommen att boka tid

gör en förfrågan

Lindra din smärta med

Akupunktur

om akupunktur

På uppdrag av Stockholms läns landsting

Vi är anslutna till landstinget. Patientavgift 200 kr (från 1 juli 2015). Högkostnadskort och frikort gäller. Barn och ungdom under 18 år kostnadsfritt. Ingen remiss behövs.

Fysioterapeuter med specialkompetens hos Elena fysioteam
Medlemmar i:

Elena fysioteam

ELENA fysioteam hette tidigare ELENA sjukgymnastik och drevs under 17 år av Anna-Lena Byhlin och Ewa Lystad. Under 2014 kom Eleonor Bott in i verksamheten och 2015 flyttade kliniken till nya större lokaler. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom sjukgymnastik/fysioterapi med steg 3 inom OMT och specialistkompetens inom Idrottsmedicin.

Vi arbetar även mycket med akupunktur. 

Vi tar emot alla typer av skador och besvär från leder, muskler, skelett och nerver. Exempel på vanliga skador kan vara traumatiska knäskador såsom korsband eller menisk, hälsenebesvär, axelskador av traumatisk eller överbelastande karaktär, ryggskott, nackspärr etc.

Vid jobbar även med rehabilitering efter olika operationer. 

Vi erbjuder undersökning och behandling som syftar till att bota, lindra och förebygga sjukdomar och skador i leder, muskler, skelett och nerver. Sjukgymnasten/fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering och vi använder oss av behandlingsmetoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi går kontinuerligt på konferenser och vidareutbildningar inom vårt kompetensområde för att hålla oss uppdaterade i nya forskningsresultat och behandlingsmetoder. 

Ett personligt och trevligt bemötande är en självklarhet för oss. 

Vi har en träningssal som är 140 m² stor där vi lägger upp program anpassat till varje patients förutsättning och målsättning.

Välkommen!

Behandlingsmetoder

OMT | Elena fysioteam

OMT

OMT står för Ortopedisk manuell terapi vilket innebär att vi undersöker och behandlar rygg, nacke och kroppens övriga leder.

Vi behandlar manuellt med mobilisering och manipulation av leder, muskeltöjning samt anpassad träning. Behandlingen syftar till att återställa ledens normala rörlighet, minska smärta och stärka muskulaturen omkring lederna för att hitta en balans i kroppen. Träning med och utan redskap är en stor och viktig del i behandlingen. Hemprogram samt träning är ofta viktiga för att du ska förbättras snabbt och varaktigt. 

Ett förstagångsbesök innehåller samtal, undersökning, funktionsdiagnos behandlingsplan samt instruktioner om vad du kan göra hemma mellan behandlingstillfällena. I undersökningen tittar vi på samspelet mellan leder och muskler. Vi letar efter orsaken till imbalansen i den drabbade kroppsdelen. Behandlingen syftar till att återställa rörligheten i leden samt styrkan och och balansen i muskulaturen.

Idrottsmedicin | Elena fysioteam

idrottsmedicin

Idrottsmedicin innefattar den medicinska kunskapen inom motion och idrott samt funktionsdiagnos, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd med hjälp av  rörelse och belastning.

Idrottsmedicinen omfattar alla åldrar, från barn och ungdomar till äldre patienter som vill leva ett aktivt och funktionellt liv. Det kan exempelvis vara akut omhändertagande av en nyskadad led, överbelastningsskador samt rehabilitering efter operation. Skador som är vanligt förekommande är korsbands- samt meniskskador, löparknä, hopparknä, schlatter, impingement i axeln, hälsenebesvär, tennis- eller golfarmbåge etc. 

Ett förstagångsbesök innehåller samtal, undersökning, funktionsdiagnos, behandling samt genomgång av hemövningar. Vi tittar mycket på imbalans i muskelgrupper, sidoskillnader samt svagheter som behöver återställas för att återgå till tidigare aktivitetsnivå. Stor vikt läggs även på att uppnå full rörlighet i den skadade leden. Gemensamt formuleras ett målkontrakt där rehabiliteringstiden och dess innehåll specificeras. 

Utformning av tränings/rehabprogram sker efter de specifika undersökningsfynd som hittas vid förstagångsbesöket. Vi jobbar mycket med elektrisk muskelstimulering i form av NMES/Compex för att aktivera ”vilande” eller svag muskulatur samt återställa en god muskulär balans. Andra behandlingar kan vara redcord för att väcka vilande muskulatur, kinesiotejp i smärtlindrande eller stabiliserande syfte, triggerpunktsbehandling, mobilisering i smärtlindrande syfte eller för att öka en leds rörlighet.

Rehabiliteringen är aktiv, individspecifik, funktionell och idrottsspecifik och syftar till att minska smärta samt återställa muskulär imbalans och svagheter. Fokusering på en snabb återgång till tidigare aktivitet och aktivitetsnivå.

Akupunktur | Elena fysioteam

akupunktur

Akupunktur härstammar från traditionell
kinesisk medicin.

Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur kan användas för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. 

När nålarna sätts in i särskilda punkter i muskulaturen skickas impulser via tunna nerver från det behandlande området till hjärnan. Som svar på stimuleringen ökar centrala nervsystemet produktionen av olika ämnen tex endorfin, kroppens eget morfin som bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i
området där nålarna sitter. 

Akupunktur har bra effekt vid muskel och ledsmärtor, artros, reumatologiska sjukdomar och migrän. Även vissa typer av illamående, muntorrhet samt övergångsbesvär kan behandlas med akupunktur.

TENS | Elena fysioteam

TENS – SMÄRTLINDRING

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används vid både akuta och långvariga smärttillstånd.

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framförallt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller i nervsystemet. Metoden har även visat sig ge smärtlindring och förbättrad sårläkning vid cirkulationsrubbningar och är effektiv vid behandling av illamående. TENS kan räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. 

Vid TENS utnyttjas nervsystemets egna smärthämmande mekanismer på två olika sätt. Vid högfrekvent TENS stimuleras aktiviteten i nervtrådar som minskar impulsöverföringen i smärtbanorna vilket ger smärtlindring. Smärtlindring med lågfrekvent TENS uppkommer genom frisättning av kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner.

träningsterapier

Redcord (neurac) | Elena fysioteam

REDCORD (NEURAC)

Metoden består av speciellt utvecklade övningar i slingor. Syftet med behandlingen är att återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring.

Behandlingen utmanar muskelinteraktionen och fokuserar på orsaken till problemen – inte bara på symptomen. 

Forskning visar att smärta och /eller inaktivitet kan ändra signalflödet från hjärnan till musklerna. Denna störning kan leda till förlorad muskelinteraktion och innebär att en del muskler måste “ta över jobbet” från andra muskler och därmed bli överbelastade och smärtande. Behandlingen återaktiverar och stärker de försvagade musklerna så de överlastade musklerna avlastas och funktionen förbättras. Detta kan ofta resultera i omedelbar smärtlindring och en förbättrad funktion. 

Behandlingen ska vara smärtfri och utan negativa biverkningar. Övningarna kan upplevas tunga och utmanande men ger gott resultat om de utförs kontrollerat och noggrant. För långvarig effekt krävs uppföljande egenträning.

NMES Muskelstimulering | Elena fysioteam

NMES - MUSKELSTIMULERING

NMES (Neuromuskulär elektrisk stimulering) är en klinisk internationellt väletablerad sjukgymnastisk behandlingsmetod inom idrottsmedicinsk rehabilitering.

Elektrisk stimulering kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till frivillig muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. 

Vid NMES stimuleras motoriska nerver i syfte att skapa muskelkontraktioner. Dessutom stimuleras beröringsfibrer vilket ger smärtlindring. 

NMES används bl.a. för att förhindra postoperativ muskelsvaghet, bibehålla eller öka muskelstyrka och/eller det aktiva rörelseomfånget i en led, cirkulationsökning vilket främjar läkning av en skada, minska muskulär svaghet samt nedsatt volym.

Våra lokaler

om oss

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom sjukgymnastik/fysioterapi med steg 3 inom OMT och specialistkompetens inom Idrottsmedicin. Vi arbetar även mycket med akupunktur och rehabilitering efter olika typer av operationer.

Ewa Lystad | Elena fysioteam

Ewa Lystad

• Sjukgymnastexamen 1988 • Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Kina och Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • McKenzie • Elektroterapi för muskelstimulering

Anna-Lena Byhlin | Elena fysioteam

Anna-Lena Byhlin

• Sjukgymnastexamen 1987 • Examen OMT steg 3 – Ortopedisk Manuell Terapi • Akupunktur för smärta och sjukdom varav vidareutbildning och praktik i Kina och Sri Lanka • Medicinsk Tränings Terapi MTT • Medicinsk Funktionell Träning MFT • Idrottsmedicin steg 2 • Fysisk aktivitet vid hälsa och sjukdom

Eleonor Bott | Elena fysioteam

Eleonor Bott

• Sjukgymnastexamen 1999, elektiv kurs idrottsmedicin och idrottsrehabilitering • OMT 1 • Akupunktur för smärta och sjukdom • Idrottsmedicin och vetenskaplig metodik • Idrottsmedicin steg 2 • CEFAR Elektroterapi och idrottsmedicin • Fysisk aktivitet vid hälsa och sjukdom • Redcord Neurac 1 • Magisterutbildning i idrottsvetenskap, GIH • Fysioterapeuternas Specialistkompetens inom Idrottsmedicin • Har arbetat på olika idrottsmedicinska kliniker i Stockholm, exempelvis Capio Artro Clinic.

Vår lokal

Samma entré som  Nynäsakuten.

Lövlundsvägen 5, 14940 Nynäshamn

Kontakt

Email:  elenafysioteam@gmail.com 
Telefon:  08-520 203 24

Våra öppettider 
(Elena Fysioteam facebooksida)

Gör en förfrågan

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(